ОЦЕНКА НА ИНВЕСТИЦИОННИ ПРОЕКТИ

ОЦЕНКА НА ИНВЕСТИЦИОННИ ПРОЕКТИ

Изготвяме бързо и качествено оценки за съответствие на инвестиционнен проект със съществените изисквания към строежите /чл.142, ал.5, ал.6 т.2 от зут/

СТРОИТЕЛЕН НАЗДОР

СТРОИТЕЛЕН НАЗДОР

Следим за пълнотата и правилното съставяне на актовете и протоколите по време на строителството, съгласно Наредба №3 за съставяне на актове и протоколи по време на строителство;

ПРОЕКТИРАНЕ И УЗАКОНЯВАНЕ

ПРОЕКТИРАНЕ И УЗАКОНЯВАНЕ

Фирма „ГЕОДЕТ” предлага качествено изготвяне на проекти на своите клиенти Ангажираме се с узаконяването на незаконни строежи съгласно ЗУТ

ИЗГОТВЯНЕ НА ТЕХНИЧЕСКИ ПАСПОРТИ

ИЗГОТВЯНЕ НА ТЕХНИЧЕСКИ ПАСПОРТИ

За съставяне на техническия паспорт се ангажираме с необходимите стъпки съгласно нормативната уредба. Събиране на цялата налична документация за сградата; Пълно обследване

ИНВЕСТИТОРСКИ КОНТРОЛ

ИНВЕСТИТОРСКИ КОНТРОЛ

Предлагаме упражняването на инвеститорски контрол, като представляваме на нашите клиенти и работим изцяло в тяхна полза.

За нас

„ГЕОДЕТ” ЕООД

е регистрирана през 2000 год. Имаме дългогодишен опит в извършването на строителен надзор и изготвянето на оценки за съответствие на инвестиционни проекти. От основаването си до сега имаме извършен строителен надзор на над 600 обекта в цяла България и изготвени над 1000 оценки на инвестиционни проекти. Нашата цел е да следим и защитаваме интересите на Вас – нашите клиенти, да гарантираме качественото изпълнение на строителството и спазване на законовите и техниеските разпоредби в процеса на стройтелство. Стремим се всичко да бъде в полза на клинетите ни. Нашият екип е квалифициран, интелигентен и много отговорен, способен да се справи с всяко предизвикателство и възложена работа. „ГЕОДЕТ” ЕООД е оправомощена да извършва строителен надзор в строителството и изготвяне на оценки на инвестиционни проекти с издаден лиценз № ЛК-000441 от 07.07.2005 год от Министерството на Регионалното Развитие и Благоустройството. Фирма "ГЕОДЕТ" ЕООД е сертифицирана по БДС EN ISO 9001:2008. Управител на "ГЕОДЕТ" ЕООД е инж. Антоанета Тодорова Дамаскинова.

Контакти

  •   042 / 602-870
  •   ул. Ген. Гурко 64, ет. 1, офис 1
  •   geodet_@abv.bg.

Връзка с нас

Адрес: ул. „Генерал Гурко“ 64, 6000 Стара Загора Център, Стара Загора